Accuracy

OUR FIRM » Citizenship

Carbon Action

Duurzaamheid

Accuracy neemt haar impact op het milieu bijzonder serieus, want iedere economische activiteit genereert een ecologische “footprint.”

Wij zijn ons er volledig van bewust dat onze activiteiten en onze reizen een impact hebben op het milieu. Sinds 2008, neemt Accuracy deel aan een programma waarbij zij vrijwillig haar CO2 emissies compenseert. Het "Carbon Action" programma wordt gepromoot door de "Good Planet" welke is opgericht in 2005 met als voorzitter Yann Arthus-Bertrand.

Dit is een verantwoordelijk, maatschappelijk gericht, non-profit programma, dat bedrijven, instituten en individuen aanmoedigt om hun CO2 emissies te reduceren en te compenseren door het financieren van energiezuinige en duurzame projecten van NGO’s in diverse landen, zodat wij onze krachten kunnen bundelen om klimaatverandering te bestrijden.

Deze projecten zijn onder andere:

  • De productie en distributie van ovens aangedreven door zonne-energie in de Andes (Bolivia en Peru),
  • De bouw van biogasreservoirs in China,
  • De bouw van biogasreservoirs en de productie van aardwormcompost in India,
  • Het recyclen van huishoudelijk afval en compostproductie voor agrarisch gebruik in Madagaskar,
  • De productie van “groene kool” in Senegal.

Naast de CO2 reducerende aspecten, combineren de projecten, gesponsord door het Carbon Action programma, milieu-, economische- en maatschappelijke voordelen voor de locale bevolking, zoals een betere levenskwaliteit, grotere koopkracht en nieuwe banen die gecreëerd worden door het veelomvattende duurzaamheidbeleid.