Accuracy

IDEAS » Innovation

Case studies

Bedrijfsplanning

Situatie

 • Onze cliënt is een toonaangevende onderneming in de transportsector.
 • Het management richt zich voornamelijk op EBIT, met weinig aandacht voor kasstromen.
 • Het begrotingsproces is grotendeels gebaseerd op doelen die centraal worden gesteld, terwijl business plannen lokaal worden opgesteld, zonder veel ondersteunende informatie.
 • Onze cliënt stond voor de volgende vraagstukken:
  • Implementatie van een nieuwe benadering voor bedrijfsplanning
  • Verbetering van de betrouwbaarheid van doelen in bedrijfsplannen
  • Resultaten van de divisies regelmatig evalueren en waarborgen dat geen afwijkingen ontstaan zonder dat actie wordt ondernomen
  • Divisies stimuleren om hun doelen te halen

Onze rol

Onze rol was drieledig:

 • Stap 1: reorganiseren van het proces voor bedrijfsplanning. Met name:
  • De verwachting in drie categorieën onderverdelen (vergelijkbaar, organische groei, externe groei)
  • Financiële prioriteiten van de groep bepalen (kaspositie, EBIT-groei)
 • Stap 2: de begroting van bedrijfsonderdelen en aannames voor de middellange termijn kritisch beoordelen voor de business plannen worden ingediend.
 • Stap 3: output voorbereiden:
  • Vaststellen van groeps- en individuele doelstellingen
  • Communicatie met management van moederbedrijf

Resultaat

 • Nieuwe procedures voor het opstellen van begrotingen en business plannen zijn geïmplementeerd.
 • Bedrijfsontwikkeling is gericht op geografische gebieden met het hoogste interne rendement.
 • De verkoop van bepaalde activiteiten die onvoldoende presteren en bepaalde geografische gebieden staat gepland.

 • Inzet van een ter zake deskundig team.
 • Implementatie van een pragmatische benadering in een kort tijdsbestek.
 • Vermogen om zeer veel informatie te verzamelen, verwerken en samen te vatten.