Accuracy

CLIENT SERVICE

SOLUTIONS

Fairness opinion

Situatie van klanten

De cliënt is een aan de beurs van Parijs genoteerd bedrijf, wiens aandelen doelwit zijn van een overnamebod.

Het bestuur is verplicht zijn opinie te geven met betrekking tot dit bod. Maar bepaalde leden van de raad van commissarissen maken zich zorgen over een mogelijke belangenverstrengeling.

Als gevolg daarvan vraagt het bedrijf, in overeenstemming met de regels van de Autorité des Marchés Financiers (AFM - de Autoriteit Financiële Markten), om een fairness opinion, uitgegeven door een onafhankelijke beoordelaar.

Oplossing voorgesteld door Accuracy

We stellen een fairness opinion voor, die is gebaseerd op alle van toepassing zijnde regels, instructies en aanbevelingen op dit terrein, inclusief:

  • Een korte beschrijving van het bod en zijn context.
  • Een volledige presentatie van het Accuracy-team dat zich met de zaak bezighoudt, de ingezette middelen, ons honorarium en ons werkschema, etc.
  • Een analyse die een toelichting vormt op onze verklaring over de waarde van het doelwit, inclusief alle beschikbare waarderingsgraadmeters, waarin ook wordt omschreven welke waarderingsmethoden wij gebruiken.
  • Een kritische analyse van het waarderingswerk van de bieder en zijn adviseurs.
  • Onze conclusies met betrekking tot de redelijkheid (‘fairness’) van de financiële voorwaarden die in het bod worden opgevoerd.

Deze fairness opinion wordt voorgelegd aan het bestuur van het doelwit, zodat dat kan beslissen of het het bod wel of niet wil aanvaarden. Het wordt dan opgenomen in het antwoord van het doelwit en openbaar gemaakt.

De Accuracy verschillen

  • Een rigoureuze, goed onderbouwde en helder verwoorde opinie.
  • Het vermogen om ervoor te zorgen dat de financiële termen, die zijn vervat in wat soms zeer complexe biedingen zijn, op een begrijpelijke manier worden gepresenteerd en duidelijk worden geplaatst in hun economische en financiële context.
  • Onze teams beschikken over aantoonbare ervaring, waardoor de gesprekken tussen de diverse betrokken partijen (advocaten, bedrijven, beursautoriteiten, en minderheidsaandeelhouders)  worden vergemakkelijkt.