Accuracy

CLIENT SERVICE » SOLUTIONS

Projects, Advisory & Disputes

Context

 

Sinds 2004 heeft Accuracy uitgebreide ervaring verworven in het adviseren van toonaangevende industriële ondernemingen in de bouw-, luchtvaart-, vervoers-, nucleaire-, olie en gas-, engineering- en andere (zware) industriesectoren. Gedurende de afgelopen jaren hebben wij nauwlettend lange termijn projecten geobserveerd om de trends hierin te volgen en daarbij specifieke technieken te ontwikkelen om deze projecten te beoordelen, te verbeteren en om de prestaties te analyseren.

Onze klanten vereisen streng toezicht op, of onafhankelijke beoordelingen van, lange termijn projecten met betrekking tot specifieke onderwerpen, zoals:

 • Het overdragen van eigendom of het analyseren van werkzaamheden (wanneer veranderingen worden overwogen);
 • Geschillen en herstructurering van projectfinanciering of potentiële liquidatie (ten tijden van crisis);
 • Bij belangrijke mijlpalen (alvorens naar de volgende fase van het project te gaan).

 Naast specifieke industriële sectorkenmerken delen grote projecten gemeenschappelijke kenmerken én bepaalde drijfveren, hierbij doelen wij op:

 • De essentie om tijd, kosten en inkomsten te plannen en toezicht te houden gedurende de levering en de uitvoering van het eindproduct;
 • Hoge controleniveaus: dit als gevolg van de strategische aard of door meerdere financiers van het project of programma;
 • Intensieve investeringsuitgaven en kasstroom variaties door de levenscyclus van het project;
 • Toepassing van complexe en soms tegenstrijdige boekhoudkundige regels van GAAP / IFRS.

Ervaring leert dat een lange termijn project de medewerking vereist van diegenen die opdracht geven voor het project en het financieren, diegenen die het eindproduct zullen gebruiken of bedienen en diegenen die het hebben gebouwd. Onze aanpak combineert de projectplanning met boekhoudkundige en financiële expertise om u te helpen tijdige en juist geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen. Dit alles op basis van één duidelijk overzicht van feiten en cijfers.

 

Steeds vaker zullen lange termijn projecten te maken krijgen met zowel tijds- als kostenoverschrijdingen. Dit leidt tot een partij die streeft naar het herstel van financieel verlies, of schade, richting een andere partij. Recent onderzoek laat een trend zien naar meer frequente en formele geschillenprocedures waarbij partijen zich laten adviseren door onafhankelijke deskundigen met betrekking tot de argumentatie van vertragingen en/of hogere werkelijke kosten dan was overeengekomen in het contract. Des te eerder deze adviseurs betrokken worden in dit geschil, des te meer controle de cliënt heeft gedurende het proces. De partij die het meest volledig is geïnformeerd zal tijdens een mogelijke schikking in het voordeel zijn betreffende de onderhandelingen of het geschil zelf.

 

In 2010 heeft Accuracy enkele ervaren en deskundige professionals aan haar team toegevoegd. Met deze expertise is Accuracy in staat om u te assisteren bij het analyseren van tijds- en financiële aspecten bij lange termijn projecten:

 

Op gebied van vertragingen: Met de achtergrond van de oorspronkelijke planning van een project en een beoordeling van het werkelijk verloop van het project, is Accuracy in staat om de mate, frequentie en oorzaken van vertragingen te identificeren gedurende het project.

 

Op financieel gebied: Met een bewezen kennis van (i) sector specifieke kostenstructuren, (ii) management accounting processen, specifiek gericht op lange termijn contracten en, (iii) uitgebreide kennis van tijd-, kosten- en inkomstenmodellen, is Accuracy in staat om de financiële schade te beoordelen als gevolg van vertraging, verstoring en/of een andere schendingen van het contract welke het project heeft beïnvloed.

 

Voor elke industrie zijn wij in staat om, vanuit elk van onze kantoren, ervaren professionals in te zetten met een optimale combinatie van expertise in zowel vertragingen alsmede kosten issues.

Het team

 

Accuracy werkt in teams van professionals die een mix hebben van expertise op het gebied van projectbeheer, analyses in programmering / vertraging, financiële en taalkundige / geografische expertise welke het meest relevant zijn voor het betreffende project. Waar sommige van onze professionals hebben gewerkt bij (grote) ondernemingen of bij de overheid, hebben andere professionals juist uitgebreide ervaring in dienstverlening. Daarnaast zijn onze professionals in het bezit van relevante diploma’s en certificaten in engineering, recht, project management, business management en financiering.

 

Wij bieden een compleet aanbod aan van project-advisering en geschildiensten waarbij wij aanvullend vaardigheden en kennis van de betreffende industrie kunnen toepassen om te zorgen voor een geïntegreerde visie op proces, planning/ programmering en financiële kwesties.

 

We werken als één team samen vanuit onze kantoren verspreid over Europa, Canada en India waarbij we door kennis en ervaringen te delen, teams kunnen vormen welke aan uw specifieke behoeften voldoen. Daarbij leveren wij een hoogstaande kwaliteit van dienstverlening, waar ter wereld u zich ook bevindt. Deze flexibiliteit achten wij commercieel logisch aangezien grote projecten waar wij momenteel aan werken grensoverschrijdend zijn en de beheersing van verschillende talen vereisen.

Rol

 

Wij kunnen u assisteren met onze uitgebreide en bewezen expertise, tezamen met ons origineel en op maat gemaakte aanpak. Zoals hieronder kort beschreven, kunnen wij over de gehele project cyclus interveniëren:

 

Waardering voor een inschrijving, tijd & financiële modellering en/of budget:

In samenwerking met uw verkoop- en operationele teams kunnen wij voor u een marktanalyse uitvoeren en de strategische mogelijkheden, geplande duur en begrote risico’s van het project beoordelen, een project tijdslijn, winstgevendheid en kasstroom gedurende het project modelleren tevens kunnen wij werkkapitaal vereisten en de marge bij voltooiing verstrekken (met inbegrip van onderhoud periodes).

 

Diagnose:

Op elk punt van de cyclus van het project kunnen wij een snelle en onafhankelijke beoordeling geven met betrekking tot de voortgang van het project.. Wij geven een beoordeling van de huidige status van het project – inclusief een kritische blik op de actuele voortgang en gemaakte kosten – door deze te vergelijken met een realistische en onderbouwde beoordeling van de resterende tijd en kosten tot voltooiing.

 

Pre-procesvoering:

We kunnen u assisteren met een initiële schade- en vertragingsanalyses betreffende sterke en zwakke punten van een zaak. De doelstelling is om voor u en uw juridische adviseurs een geïnformeerde onderhandelingsstrategie uit te werken, zonder dat u de kosten van een gedetailleerd en volledig onderbouwde schade- en vertragingsanalyse hoeft te dragen.

 

Arbitrage en geschillen:

Accuracy zal fungeren als schade- en vertragingsdeskundige getuige in rechtszaken of internationale arbitrageprocedures. Wij stellen onafhankelijke evaluatieverslagen op gebaseerd op timing- en financieel-gerelateerde zaken en leggen deze aan het tribunaal voor waarbij wij als adviserende deskundigen worden opgeroepen om mondeling te getuigen tijdens rechtszittingen.

Waarden en aanpak: Opstellen van voordelen op lange termijn en reactiesnelheid

 

Onze waarden en manier van aanpak combineert het ondernemend denken met de praktische kennis van zaken. Wij beschikken over ruime ervaring, een groot aanbod van middelen en een uitgebreid netwerk van klanten en contactpersonen.

 

Wij bieden een op maat gemaakte aanpak om ervoor te zorgen dat wij gedegen en objectief advies geven en daarnaast praktische en commerciële oplossingen kunnen aanbieden. Daarbij levert onze cultuur, teamwerk, openheid en regelmatige communicatie een positieve bijdrage.

 

Ons doel is om grondige, onafhankelijke en gedegen resultaten aan u te verstrekken op een kosteneffectieve manier. Onze aanpak is er altijd op gericht om u te voorzien met de meest effectieve oplossing ondersteund met een gedetailleerde analyse in plaats van een standaard methodologie en proces beoordeling te hanteren.

 

Wij werken eraan om de behoeften en verwachtingen van u en uw adviseurs volledig na te gaan en te begrijpen. Om dit te bewerkstelligen werken wij als onderdeel van een geïntegreerd team met onze klanten en hun adviseurs, hierdoor voelen onze klanten zich ondersteund en in control. Daarnaast krijgen klanten inzicht in onze werkzaamheden en redenatie.

 

Wij handhaven de onafhankelijkheid die wordt vereist van een deskundige in overeenstemming met één van onze kernwaarden: op basis van vertrouwen relaties op te bouwen.

Klanten

 

We werken regelmatig met:

 • Opdrachtgevers van kapitaalsintensieve projecten, ontwikkelaars en exploitanten op zoek naar onafhankelijke advies met betrekking tot een actief welke zij wensen te verkopen of een belang in wensen te verkrijgen;
 • Aannemers en gespecialiseerde organisaties welke geconfronteerd worden met onzekerheden in onbekende situaties of locaties en behoefte hebben aan objectieve beoordelingen en adviezen;
 • Banken en fondsen die behoefte hebben aan ondersteuning met hun technische expertise of middelen en hun belangen willen beschermen; en
 • Curatoren en schuldeisers die op zoek naar feitelijk bewijs bij huidige situaties.

Sectoren

 • Bouw en infrastructuur
 • Energie (hernieuwbare energiebronnen, nucleair, olie en gas)
 • Productie (rollend materieel, luchtvaart)
 • Mijnbouw
 • Lucht- en ruimtevaart & defensie