Accuracy

CLIENT SERVICE » SOLUTIONS

SOLUTIONS

Buy side due diligence

Situatie van klanten

De cliënt wil een bedrijf of zakelijke activiteit kopen. Als onderdeel van het proces, wat normaal gesproken wordt gevraagd door een zakenbank, heeft onze cliënt het voordeel van een Due Diligence proces. Hij vertrouwt ons de taak toe om de historische en geprognosticeerde financiële en economische informatie die hij heeft ontvangen te analyseren, en een analytisch rapport op te stellen.

Afhankelijk van de situatie kan onze cliënt de resultaten naar zijn partners sturen (mede-investeerders, bankiers, etc.).

Oplossing voorgesteld door Accuracy

Tijdens een zogenoemde Buy Side Due Diligence opdracht, verrichten wij diverse werkzaamheden, toegesneden op de situatie:

 • Een onderzoek van het Vendor Due Diligence report
 • Een onderzoek van de informatie verstrekt via een Data Room
 • On-site diligence waarbij het management van het doelwit en de financiële teams betrokken zijn

De doelstellingen van deze opdracht omvatten:

 • Een analyse van de historische financiële informatie van het doelwit, die het mogelijk maakt de betrouwbaarheid van de belangrijke financiële indicatoren (EBITDA, EBIT, etc.) te beoordelen
 • Een analyse van de belangrijke balansposten (werkkapitaal eisen, netto financiële schuld), risico’s en off balance sheet verplichtingen.
 • Een analyse van de prognoses gegeven door het doelwit (budget en business plan) die het mogelijk maakt om het groeipotentieel van het doelwit te beoordelen.
 • Andere specifieke activiteiten welke per onderwerp worden gedefinieerd, zoals: zakelijk onderzoek naar contractactiviteiten, onderzoek naar het niveau van geboekte orders, etc.
 • Het vervaardigen van een nieuw business plan dat de basis vormt van een prijsbepaling en het doen van een voorstel.

De Accuracy verschillen

 • Het vermogen van onze teams om kritisch onderzoek van de “top line” (waaronder de markt, concurrentie, prijzen en wijzigingen) van het business plan te combineren met consistentie van de kostenstructuur, voor historische en geprognosticeerde data.
 • Onze sectorspecifieke ervaring.
 • Ons vermogen om onze cliënten tijdens onderhandelingen met betrekking tot de financiële clausules van het aankoopcontract te ondersteunen. Onze specialisten op het gebied van Forensics, Litigation & Arbitration onderzoeken de overeenkomsten met oog voor elk mogelijk juridisch conflict, zodat toekomstige problemen aangepakt kunnen worden voordat deze plaatsvinden.