Accuracy

CLIENT SERVICE » SOLUTIONS

SOLUTIONS

Onafhankelijke bedrijfsdoorlichting

Situatie van klanten

In een moeilijke economische situatie kan een zwaar in de schulden zittend bedrijf zijn financiële verplichtingen niet meer nakomen. De ernst van de toestand kan uiteenlopen van een eenvoudige schending van de afspraken tot de urgente noodzaak van een onmiddellijke kapitaalinjectie.

De diverse belanghebbenden in het bedrijf (de aandeelhouders, de managers, de bankiers, etc.) willen graag een beoordeling van de situatie om de korte- en middellangetermijnbehoeften van het bedrijf te kunnen inschatten. In zo’n geval kunnen ze Accuracy vragen om een Independent Business Review (IBR, onafhankelijk bedrijfsonderzoek) uit te voeren – d.w.z. een standaardbeoordeling van de financiële situatie van het bedrijf in verleden en toekomst. Dit onderzoek zal worden gebruikt om de sanering van de financieringspakketten van het bedrijf ter hand te nemen.

Oplossing voorgesteld door Accuracy

Voor het uitvoeren van dit onderzoek stellen we een uit vier fasen bestaande analyse voor:

 • Een ‘flits-analyse’ van de situatie, waardoor het mogelijk wordt de kortetermijnbehoeften van het bedrijf in kaart te brengen.
 • Een diepgaande analyse van het bedrijf, met als doel het vaststellen van zijn behoeften en het kwantificeren van zijn vermogen om er op de middellange termijn weer bovenop te komen. Een aantal businessplanscenario’s wordt in het algemeen onder de loep genomen, naast een gedetailleerde berekening van de gerelateerde saneringskosten.
 • Het opstellen van een rapport waarin de prestaties in het verleden gedetailleerd worden weergegeven, evenals de huidige financiële situatie en de diverse gehanteerde hypotheses voor de vooruitzichten op korte en middellange termijn.
 • Hulp bij de onderhandelingen tussen de deelnemende partijen en het verschaffen van informatie over de situatie (vertrouwelijk ad hoc-mandaat, waarborgprocedure, etc.).

De belangrijkste aspecten van onze analyses zijn de volgende:

 • Hulp bij het opstellen van voorspellende kasstroommodellen voor de komende drie maanden (14 weken) en het businessplan op middellange termijn.
 • De identificatie van snelle oplossingen om de werkkapitaalbehoeften van het bedrijf te optimaliseren (betalingsbeheer, de introductie van oplossingen voor het factureren, etc.)
 • De waardering van ‘outsourcing’-oplossingen: de beoordeling van ‘sub-assemblies’ (het uitbesteden van de uitvoering), de introductie van ‘sale-and-leaseback’-oplossingen (waarbij bedrijfsbezit wordt verkocht en weer teruggeleased), etc.
 • Steun bij de mogelijke speurtocht naar nieuwe financiële partners.

De Accuracy verschillen

 • De elkaar aanvullende ervaring van onze teams, die gespecialiseerd zijn in het ondersteunen van saneringsoperaties en -transacties, en die veel ervaring hebben opgedaan met het communiceren met gevestigde financiële instellingen (zowel Franse als Angelsaksische).
 • Duidelijke conclusies die de basis vormen voor een consensus tussen de partijen.
 • Het vermogen van onze teams om de ‘top line’ van het businessplan te beoordelen (inclusief de markt, concurrenten, prijzen, etc.), waardoor u in staat bent informatie te verschaffen aan financiële partners, die wellicht diepgaande kennis ontberen van de sector waarin het bedrijf actief is.