Accuracy

CLIENT SERVICE » SOLUTIONS

SOLUTIONS

Getuige expert

Situatie van klanten

Een cliënt is betrokken in een arbitrageprocedure, waarbij veel op het spel staat.

Buiten de procedure en de daarbij behorende juridische argumenten, hebben onze cliënt en zijn advocaten een team van experts nodig met als taak de contractuele relatie vanuit een economisch en financieel oogpunt te analyseren, een objectieve beoordeling van de verliezen die de partijen hebben geleden te maken, gedetailleerde conclusies van de diverse analyses en inlichtingen op te stellen en de bevindingen te presenteren als getuigen tijdens de hoorzittingen

Oplossing voorgesteld door Accuracy

  • Wij kunnen een team samenstellen dat goed onderlegd is met arbitrage, gespecialiseerd is in de betreffende industriële sector en in de technische zaken die van belang zijn (bijvoorbeeld een geschil betreffende een fusie/acquisitie, contractbreuk, een beoordeling van de immateriële activa, etc.).
  • Wij kunnen de structuur van het team aanpassen aan de hoeveelheid informatie die moet worden geabsorbeerd en geanalyseerd en aan de beperking die het tijdschema van de procedure met zich meebrengt.
  • Wij stellen onze conclusies op, bieden verschillende detailniveaus, verzekeren een duidelijke link tussen deze conclusies en de analyse van de feiten.
  • Wij getuigen, verliezen nooit de noodzaak van precisie uit het oog en opereren als een duidelijke en informatieve bron van informatie.

De Accuracy verschillen

  • Onze praktijken worden breed gerespecteerd op het gebied van arbitrage. We hebben een diepgaande kennis van de procedurele omgeving en de vereisten zowel in vorm als inhoud.
  • Onze mogelijkheid om multidisciplinaire teams samen te stellen, die het dispuut van alle kanten kunnen analyseren.
  • De blijvende aandacht die we geven aan het presenteren van accurate conclusies, gepresenteerd op een heldere wijze, zodat mensen die niet gespecialiseerd zijn in de betreffende gebieden deze eenvoudig tot zich kunnen nemen.