Accuracy

CLIENT SERVICE » SOLUTIONS

SOLUTIONS

Prijsstelling van interne transacties

Situatie van klanten

Onze cliënt, een multinationaal bedrijf, is actief onder een paraplu van diverse rechtspersonen, waartussen meervoudige transactiestromen bestaan (gedeelde diensten, aan- en verkoop van goederen, overdracht van immateriële rechten, financiële operaties, etc.).

Op grond van de Richtlijnen en Ondernemingsbelastingregels van de OESO voor de prijsstelling van dit soort transacties, die in de meeste landen van kracht zijn, moeten bedrijven ervoor zorgen dat hun transacties met gelieerde partijen geschieden tegen marktprijzen.

Onze cliënt moet de juiste documentatie voorbereiden, om aanzienlijke naheffingsaanslagen en boetes te voorkomen.

Oplossing voorgesteld door Accuracy

Wij begeleiden het documentatieproject van de prijsstelling van interne bedrijfstransacties, op basis van de OESO-richtlijnen, aangepast aan de interne prijsafspraken van de onderneming.

Tot deze documentatie behoort:

  • Een ‘master file,’ dat informatie over het concern als geheel bevat;
  • Specifieke documentatie voor iedere rechtspersoon van het concern.

Afhankelijk van de behoeften van de cliënt, bereiden we het volgende voor:

  • Een diagnostische analyse over de situatie van het concern, ten aanzien van interne transacties;
  • Een overzicht van de bestaande documentatie;
  • Een economische analyse voor een specifieke rechtspersoon of transactie;
  • Een rapport met aanbevelingen, teneinde interne procedures ten aanzien van interne transacties ten uitvoer te leggen.

De Accuracy verschillen

  • Geen belangen- of vertrouwelijkheidsconflicten;
  • Een deskundig team voor adviezen over de prijsstelling en waardering van interne transacties;
  • Aanvullend maar onafhankelijk opererend van externe belastingadviseurs, een belangrijk punt in geval van conflicten met de belastingautoriteiten;
  • Het vermogen om kansen te ontlenen aan belastingrestricties.