Accuracy

CLIENT SERVICE » SITUATIONS

Herstructurering

Herstructureren betekent essentiële beslissingen nemen… daar kunnen wij u bij helpen.

Uw situatie

Uw onderneming wordt geconfronteerd met cyclische of structurele problemen, waardoor u snel en vaak verreikende beslissingen met grote impact voor uw organisatie moet nemen.

Hoe we u kunnen helpen

Wij kunnen u onze bewezen ervaring in het managen van crisissituaties aanbieden op het gebied van herstructureringen of reorganisatie. Wij kunnen alle economische, financiële en accounting vaardigheden aanbieden die u nodig heeft in een dergelijke situatie.

Effectieve ondersteuning, ongeacht de situatie

Onze teams kunnen u assisteren bij de volgende situaties:

 • Economische onderprestatie versus prognoses
 • Een flinke reductie van het aantal geboekte orders
 • Kasstroombehoeften
 • Structurele tekorten
 • Spanningen tussen aandeelhouders
 • Het verlies van vertrouwen van derde partijen (klanten, leveranciers of financiële partners)
 • Een verlamming van uw onderneming die alleen nog maar gericht is op de crisis (geen besluitvorming)
 • Het starten van collectieve rechtszaken
 • Herstructurering van uw portfolio of activiteiten
 • Belangrijke industriële- of bedrijfsherstructurering

Een multidisciplinair team voor al uw behoeften

Onze teams worden gevormd door specialisten die volledig onderlegd zijn in accountancy, financiële analyse, assessment, modellering, economische analyse en marktkwalificatie. In aanvulling op de specialisten op het gebied van managen van crisissituaties, kunnen deze teams ook uit de vaardigheden putten van experts op het gebied van transaction support, geschillenbemiddeling en arbitrage, marktonderzoek, waardering en financiële modellering.

Deze multidisciplinaire aanpak geeft een rijker en meer volledige oplossing voor de talloze uitdagingen tijdens de volgende situaties:

 • Het opstellen van een economische en financiële assessment welke de oorsprong en schaal van uw problemen bepaalt.
 • Bepalen van operationele kasstroombehoefte en uw corresponderende financiële behoefte.
 • Bevestiging van de effectiviteit en impact van de geïntroduceerde operationele en financiële maatregelen.