Accuracy

CLIENT SERVICE » SITUATIONS

Conflictoplossing

Uw situatie

Uw bedrijf is betrokken bij een conflict en de belangen zijn groot.

Afgezien van de juridische argumenten zijn de belangrijkste punten voor een optimale oplossing van dit conflict een analyse en presentatie van de feiten, de beschouwing van het conflict vanuit een economisch gezichtspunt en een financiële inschatting van de opgelopen verliezen.

Hoe we u kunnen helpen

Uitgebreide deskundigheid in conflictoplossing en arbitrage

U kunt beschikken over teams van deskundigen op het gebied van conflicten en arbitrage. Deze teams opereren op basis van beproefde en vertrouwde methoden:

  • Diepgaand onderzoekswerk, inclusief de economische, financiële en boekhoudkundige aspecten,
  • Een aanpak die veel belang hecht aan een gedetailleerde en goed beargumenteerde presentatie van het probleem.  Dit werk wordt objectief uitgevoerd en is bedoeld om het voor de bemiddelaars gemakkelijker te maken tot een beslissing te komen,
  • Rapporten, waaronder samenvattingen en gedetailleerde versies, een overzicht van de gebruikte methode en een gedetailleerde beschrijving en presentatie van de sleutelfactoren,
  • Het vermogen om onze conclusies verbaal te presenteren en vragen van de andere partij en deskundigen en adviseurs te beantwoorden.

Steun bij alle vormen van conflictoplossing

De deskundigen van Accuracy leveren een bijdrage aan diverse vormen van conflictoplossing:

Zij kunnen u ook helpen bij gevallen van feitelijke of veronderstelde fraude.

Multifunctionele teams

Tot onze teams behoren specialisten op het gebied van accountancy, financiële analyse, waardebepaling, modellering, economische analyse en marktkwantificatie. Afgezien van het feit dat zij een beroep kunnen doen op specialisten op het terrein van de conflictoplossing en bemiddeling, profiteren deze teams eveneens van de vaardigheden van deskundigen inzake de ondersteuning van transacties, concurrentie-aangelegenheden en marktactiviteiten.

Deze multifunctionele aanpak biedt een rijker en veelomvattender antwoord op de talrijke uitdagingen die moeten worden overwonnen bij het oplossen van conflicten.

  • Een economische blik op contractuele relaties, die de juridische aanpak van het probleem complementeert
  • Het vermogen om een hypothetische economische situatie te reconstrueren (de ‘but-for approach’) maar ook om dit in verband te brengen met de door partijen opgelopen verliezen
  • Het aanwenden van boekhoudkundige, economische en financiële onderzoeksvaardigheden, die nodig zijn in geval van rechtszaken na een overname en conflicten die betrekking hebben op het opnieuw publiceren van de boeken.