Accuracy

CLIENT SERVICE » SITUATIONS

Desinvestering

Desinvestering van aandelen, waardecreatie maximaliseren terwijl risico’s worden geminimaliseerd.

Uw situatie

U wilt af van uw aandelen, terwijl u tegelijkertijd zo veel mogelijk waarde wilt creëren en zo weinig mogelijk risico’s wilt nemen.

De drie belangrijkste factoren die tijdens dit proces een rol spelen, zijn de waarde van de verkochte bezittingen, een effectief beheer van de tijdsfactor en het beheer van garanties en andere niet-gefinancierde risico’s.

De succesvolle optimalisatie van deze drie factoren vergt een hoop voorbereidind van de verkoper.

Hoe we u kunnen helpen

U kunt profiteren van onze bewezen deskundigheid inzake dit soort activiteiten, in samenhang met onze zeer originele en op maat gesneden aanpak.

We kunnen u tijdens het hele verkoopproces ondersteunen.

We zullen alle economische, financiële en boekhoudkundige middelen inzetten die u nodig heeft, teneinde u een samenhangend beleid voor te kunnen leggen.

Steun in iedere fase van het verkoopproces

De deskundigen van Accuracy kunnen u bijstaan tijdens de volgende fasen:

Een multifunctioneel team dat aan al uw eisen voldoet

Tot onze teams behoren specialisten op het gebied van accountancy, financiële analyse, waardebepaling, modellering, economische analyse en marktkwantificatie. Zij kunnen een beroep doen op de vaardigheden van onze juridische experts.

Deze multifunctionele aanpak biedt een rijker en veelomvattender antwoord op de talrijke uitdagingen die moeten worden overwonnen bij het overdragen of verkopen van bezittingen:

  • Een nauwer verband tussen het gepresenteerde businessplan en de huidige trends op de markt
  • Grotere samenhang tussen de verwachte omzetwijzigingen en de veranderingen in de kostenstructuur
  • De voorbereiding van de noodzakelijke dossiers en documenten, om het bedrijf in staat te stellen zichzelf te verdedigen, voor het geval een beroep wordt gedaan op bepaalde garanties

We kunnen ook het werk van andere consultants en adviseurs integreren en coördineren (inclusief advocaten en belasting- of milieu-experts), nodig om een gedegen analyse van de doelactiviteit te maken.

Een hoog niveau van deskundigheid en ervaring op het terrein van dit soort transacties

De teams van Accuracy zijn betrokken geweest bij talloze aandelenoverdrachten en -verkopen, waaronder in de volgende omstandigheden: