Accuracy

CLIENT SERVICE » SITUATIONS

Acquisitie

Een bedrijf kopen, waarbij de waarde wordt gemaximaliseerd en de risico’s worden geminimaliseerd.

Uw situatie

U wil het gehele of een deel van de equity in een bedrijf kopen, waardcreatie maximaliseren terwijl de risico’s tegelijkertijd worden geminimaliseerd. Dit kan een kritische en complexe operatie zijn. Naast uw in-house teams, vraagt dit ook om diverse externe vaardigheden.

Hoe we u kunnen helpen

Wij kunnen u verregaande, bewezen expertise op dit gebied bieden, gecombineerd met onze bijzonder originele en op maat gesneden aanpak.

Wij kunnen u tijdens het acquisitieproces ondersteunen (vanaf de initiële contacten met het doelwit tot aan de integratie in uw groep).

Wij zullen alle economische, financiële en accounting middelen inzetten die u nodig heeft, om u een alomvattende oplossing te kunnen bieden.

Ondersteuning bij alle fases van het acquisitieproces

De experts van Accuracy kunnen een waardevolle bijdrage leveren bij de volgende fases:

Een multidisciplinair team dat aan al uw eisen kan voldoen

Onze teams worden gevormd door specialisten die volledig onderlegd zijn in accountancy, financiële analyse, assessment, modellering, economische analyse en marktkwalificatie. In aanvulling op de specialisten van Transaction Support, kunnen deze teams ook uit de vaardigheden van experts op het gebied van geschillenbemiddeling en arbitrage, concurrentiezaken en marktoperaties putten.

Deze multidisciplinaire aanpak geeft een rijker en meer volledige oplossing voor de talloze uitdagingen tijdens een acquisitie:

 • Grotere consistentie tijdens de geanticipeerde wijziging in omzet en wijzigingen in de kostenstructuur.
 • Nauwere integratie tussen de conclusies uit het due diligence proces en de evaluatie van het doelwit.
 • Het voorkomen van mogelijke rechtszaken door een analyse van de koopovereenkomst met een focus op juridische zaken.
 • Reacties op verzoeken van de mededingingsautoriteit.
 • De diverse beperkingen die samenhangen met marktoperaties in overweging nemen.

Wij kunnen ook integreren en coördineren met het werk van andere adviseurs (waaronder advocaten en belasting- of milieuexperts) benodigd om een diepgaande analyse te maken van het doelwit.

Een hoog expertise- en ervaringsniveau op het gebied van dergelijke transacties

De teams van Accuracy zijn betrokken geweest bij talloze acquisities (in Europa, Noord Amerika, Latijns Amerika en Azië), van alle mogelijke groottes, waaronder de volgende scenario’s:

 • LBOs (grote en middelgrote bedrijven)
 • Acquisitie van industriële of dienstverlenende groep en financiële instituten
 • Acquisitie van buitenlandse fondsen
 • Overnamebiedingen of ‘exchange offer’
 • De acquisitie van een minderheidsbelang
 • De acquisitie van bedrijven in moeilijkheden