Accuracy

CLIENT SERVICE » SERVICE OFFERINGS

Valuation & Fairness Opinion

U assisteren bij complexe waarderingen en bij uw financiële modellering.

Onze Expertise

Onze gespecialiseerde Valuation & Fairness Opinion teams kunnen u helpen uw bedrijfsvoering veilig te stellen (waaronder juridische en fiscale reorganisaties, de overdracht van aandelen tussen aandeelhouders, accounting mogelijkheden en markttransacties) naast de assistentie bij complexe waarderingen, simulaties en financiële modellering.

Wij kunnen u assisteren bij de volgende situaties:

Waarderingen voor belastingdoeleinden

Tijdens uw reorganisatieactiviteiten (toevoegen van nieuwe zakelijke gebieden of intragroep transacties) kunnen onze experts waarderingen opstellen welke de basis vormen voor deze transacties, waardoor ze, vanuit een fiscaal oogpunt, worden veiliggesteld.

Activa waarderingen

Onze teams zullen uw bedrijf- of familie activa waarderingen opstellen of  beoordelen, waardoor het mogelijk is om de referenties te bepalen die gebruikt worden tijdens aandeeloverdrachten.

Waarderingen voor accountingdoeleinden

Wij kunnen de waarderingen bevestigen die gebruikt worden tijdens het afsluiten van de rekeningen, waaronder: de allocatie van de acquisitieprijzen, afschrijvingen activa testen, en op aandelen gebaseerde betalingen. Deze beoordelingen kunnen ook een activiteitenportfolio betreffen binnen de omvang van het object in kwestie, bijvoorbeeld een verklaring van de aangepaste boekwaarde van een investeringsbedrijf.

De waardering van immateriële activa

Onze teams kunnen u helpen de waarde van uw immateriële activa (patenten, handelsmerken, licenties en goodwill, etc.) te bepalen, ter voorbereiding van de verkoop of bescherming van deze activa.

Fairness rapport

Onze experts die op het gebied van ‘fairness assessment’ werken worden door de autoriteiten in de markt herkend en kunnen u assisteren met uw activiteiten zoals een ‘squeeze-out’ van aandelen of obligaties, en, meer in het algemeen, bij alle zaken die vereist zijn door de regelgeving met betrekking tot de aandelenmarkt.

De waardering van derivaten

Onze teams zijn gespecialiseerd in de waardering van derivaten (opties, futures, etc.). Wij hebben daarvoor Accur’Option® ontwikkeld, een innovatief waarderingsmodel voor alle opties binnen niet-beursgenoteerde bedrijven.

Financiële modellering

Wij kunnen u assisteren bij het opzetten van complexe financiële modellen. Deze kunnen door u gebruikt worden bij simulaties, gevoeligheidsanalyses en de waardering van projecten gebaseerd op werkelijke opties.

Eem multi-diciplinair team

Naar gelang van de aard van de situatie, kunnen onze V&FO specialisten ook een beroep doen op de ervaringen uit onze andere activiteiten (waaronder Transaction Support & Advisory, Forensics, Litigation & Arbitration, Corporate Recovery Services en Economics & Business Analysis) om u een nog rijker en uitgebreider scala aan oplossingen voor uw problemen te bieden.