Accuracy

CLIENT SERVICE » SERVICE OFFERINGS

Transaction Support & Advisory

Ondersteunt u bij elke fase van uw bedrijfsacquisitie en desinvesteringsactiviteiten.

Onze Expertise

Onze gespecialiseerde Transaction Support & Advisory teams dragen bij aan elke fase van uw acquisitie- en desinvesteringproject. Zij kunnen ook de financiële situatie en prestatie van een onderneming, activiteit of contract beoordelen, om u te ondersteunen bij het maken van volledig geïnformeerde beslissingen.

Onze experts zetten hun economische, financiële en accountingvaardigheden in bij de volgende situaties:

Externe groei transacties

Onze specialisten kunnen bijdragen aan alle fases van het acquisitieproces, verstrekken hun diepgaande kennis van de gevoelige economische en financiële aspecten van een dergelijke transactie, zoals buy-side due diligence, marktonderzoek, opstellen van het business plan, waarderingen, assistentie tijdens de onderhandelingen over de financiële voorwaarden, opname van het object van acquisitie binnen de groep en het management van post acquisitie situaties.

Desinvestering van een dochteronderneming, branche of activiteit

Onze teams kunnen vanaf het begin deelnemen om de waarschijnlijke risico’s en mogelijkheden van het project te identificeren en vervolgens de noodzakelijke economische en financiële analyses uit te voeren, waaronder: definiëren van de omvang, historische analyses, opstellen of lezen van het business plan en het opstellen van het Vendor Due Diligence document. Wij kunnen ook ondersteuning verlenen tijdens het desinvesteringsproces en met u samenwerken tijdens het managen van de informatie die verstrekt wordt aan potentiële kopers.

Financiële controle van een dochteronderneming, branche of activiteit

Wij helpen ondernemingen de controle over hun activiteiten te versterken, waaronder de financiële beoordeling van dochterondernemingen en de analyse van risico’s die samenhangen met een contract, etc.

In het geval een deel van uw onderneming moeilijkheden ondervindt, kunnen wij ook een gedetailleerde beoordeling maken van de vorige, huidige en toekomstige situatie. Daarnaast kunnen wij met u samenwerken om een herstelplan op te stellen (herstructurering of desinvestering, etc.) en u assisteren tijdens de implementatie van dit plan.

De economische en financiële aspecten van geschillen en juridische procedures

In samenwerking met uw juridisch adviseurs, kunnen onze specialisten, die volledig bekend zijn met fusie/acquisitie projecten en geschillen of arbitrage, u helpen met het analyseren van de economische, accounting and financiële aspecten van juridische procedures post acquisitie.

Complexe projecten

Wij kunnen u assisteren als een situatie om gedetailleerde financiële vaardigheden vraagt (zoals financieel modelleren, opstellen van scenario’s, berekenen van de huidige netto waarde en winstgevendheid) met betrekking tot de reactie op aanbesteding, het financieren van projecten of investeringen, lease-back of activa ontvlechting, off-balance sheet verplichtingen of outsourcing, etc.

Eem multi-diciplinair team

Naar gelang van de aard van de situatie, kunnen onze TS&A specialisten ook een beroep doen op de ervaringen uit onze andere activiteiten (waaronder Forensics, Litigation & Arbitration, Valuation & Fairness Opinion, Corporate Recovery Services, of Economics & Business Analysis) om een nog rijker en uitgebreider scala aan oplossingen voor uw problemen te bieden.