Accuracy

CLIENT SERVICE » SERVICE OFFERINGS

Forensics, Litigation & Arbitration

Interveniëren in situaties voorafgaand aan een rechtszaak, geschil of fraudezaak.

Onze Expertise

Onze gespecialiseerde Forensics Litigation & Arbitration teams verlenen ondersteuning aan uw juridisch adviseurs en advocaten tijdens juridische procedures of tijdens de fase voorafgaand aan de procedure, in gevallen van werkelijke fraude of een verdenking van fraude.

Ondersteuning bij alle soorten geschillen

Onze experts gebruiken hun economische, financiële en accountingvaardigheden in de volgende situaties:

Zij zijn betrokken bij talrijke verschillende procedures met betrekking tot het oplossen van geschillen:

  • Juridische procedures
  • Arbitrage
  • Mediation
  • Onafhankelijke prijsbepaling
  • Andere geschillen, zowel contractueel als in de fase voorafgaand aan de juridische procedure (“Dispute Resolution Boards”, onderhandelingen)

Een flexibele response

Onze specialisten van Forensics, Litigation & Arbitration zullen hun dienstverlening aanpassen aan de aard van het geschil en uw eisen:

Op verzoek van een van de partijen, kunnen wij een beoordelingsrapport opstellen dat de feiten vanuit een economisch, accounting en financieel oogpunt analyseert, inclusief het presenteren van een beoordeling van de verliezen. Dit rapport kan worden verstrekt aan de rechtbank en gepresenteerd tijdens hoorzittingen. Indien nodig kunnen wij getuigen over de activiteiten die wij verricht hebben, de geobserveerde situatie en onze conclusies.

  • Een onafhankelijke expert

Wij kunnen onze diensten verrichten op verzoek van de rechtbank of onder de voorwaarden van een gezamenlijk mandaat van de partijen. Wij produceren een rapport wat gebruikt kan worden door de rechtbank bij het komen tot een beslissing, of dat als basis dient voor een overeenkomst tussen partijen.

  • Informatie voor juridische procedures

Het doel van onze activiteiten is u en uw juridisch adviseurs een duidelijk overzicht van de economische, accounting en financiële uitdagingen van de procedure te verstrekken. Onze conclusies zullen wij opnemen in onze verklaringen aan de rechtbank of de verzoekschriften van uw advocaten.

Eem multi-diciplinair team

Naar gelang de aard van de situatie, kunnen onze gespecialiseerde FL&A teams ook putten uit de ervaringen van onze andere activiteiten (waaronder Transaction Support & Advisory, Valuation & Fairness Opinion, Corporate Recovery Services en Economics & Business Analysis) om een nog rijker en uitgebreider scala aan oplossingen voor uw problemen te bieden.