Accuracy

CLIENT SERVICE » SERVICE OFFERINGS

Economics & business analysis

De markten van het bedrijf analyseren, marketingdata vergelijken en het opstellen of bekritiseren van het business plan.

Onze Expertise

Onze gespecialiseerde Economics & Business Analysis-teams bieden ondersteuning bij uw fusie- en overnameactiviteiten, bij geschillenbeslechting en bij uw algemene analytische vragen. Ze analyseren de markten van het bedrijf, vergelijken of analyseren alle bestaande marketinginformatie en zorgen voor voorbereiding of beoordeling van uw business plan.

Marktanalyse

Onze economisch analisten helpen u bij het verzamelen, analyseren en begrijpen van marktgegevens, inclusief de omvang van de markt en zijn segmenten, perspectieven, het marktaandeel van de belangrijkste spelers en de voornaamste prijzen en trends.

Voorbereiding en kritische beoordeling van uw business plan

Of het nu is voor een externe groei of voor intern management, we kunnen u helpen met de voorbereiding van uw business plan of indien nodig deze plannen eens kritisch bestuderen. We analyseren de relevantie van omzetprognoses in vergelijking met marktgegevens en de coherentie van de geschatte verkoopgroei, daarbij rekening houdend met wijzigingen in de kostenstructuur.

Documenten overleggen aan de concurrentieautoriteiten

Tijdens een acquisitie kunnen we u helpen met het verzamelen en analyseren van marktgegevens die moeten worden overlegd aan de mededingingsautoriteiten, en bij het opstellen van uw argumentatie (competition clearance).

Marktmodellen maken

We maken modellen van de markten van uw bedrijf met behulp van een statistische aanpak, om de verschillende factoren te bepalen die van invloed zijn op veranderingen in uw onderneming. We kunnen u ook helpen bij de simulatie van marktactiviteiten op basis van diverse hypotheses (but-for-scenario's).

Zorgdragen voor consistentie van de marktgegevens van uw bedrijf

Om u beter in staat te stellen tot het beoordelen van uw bedrijfssituatie helpen onze marktinformatie-experts u bij het waarborgen van de consistentie van uw accountinggegevens, interne informatie die voortkomt uit de financiële en marketinggerichte mededelingen en publicaties, en externe gegevens die komen van concurrenten of uit databases. Hiervoor maken ze gebruik van de methode "One Set of Figures".

Eem multi-diciplinair team

Naar gelang de aard van de situatie kunnen onze gespecialiseerde E&BA-teams ook een beroep doen op de ervaringen uit onze andere activiteiten (waaronder Transaction Support & Advisory, Forensics, Litigation & Arbitration, Valuation & Fairness Opinion en Corporate Recovery Services) om een nog rijker en uitgebreider scala aan oplossingen voor uw problemen te bieden.