Accuracy

CLIENT SERVICE » SERVICE OFFERINGS

SERVICE OFFERINGS

Interveniëren in potentiële of werkelijke crisissituaties.

Onze Expertise

Onze gespecialiseerde Corporate Recovery Services-teams komen in actie in potentiële of bestaande crisissituaties. Ze helpen managers, aandeelhouders, schuldeisers en curatoren aan een zo goed mogelijke analyse van deze situaties en bij het nemen van de juiste beslissingen.

Onze experts zetten hun economische, financiële en accountingvaardigheden in de volgende situaties:

Analyse van onvoldoende presterende bedrijven
We voeren een analyse uit van de financiële situatie van het bedrijf, en van zijn markten en toekomstperspectieven, waarbij we u helpen begrijpen wat de aard en de ernst zijn van de problemen.

Een onafhankelijke onderzoek naar de financiële situatie
Onze teams kunnen u ondersteunen tijdens uw onderhandelingen met de banken door het uitvoeren van een onafhankelijke bedrijfsdoorlichting. Met zo’n diepgaand onderzoek van de financiële situatie in het verleden en van de begrotingen kunnen managers, aandeelhouders en banken de financiële voorwaarden van hun onderhandelingspositie bepalen.

Ondersteuning van managers van noodlijdende bedrijven
We kunnen managers helpen bij het inschatten van alle bedrijfsproblemen door het bieden van een onafhankelijke analyse van de situatie. We helpen ze bij het vinden van mogelijke oplossingen en het nemen van de juiste beslissingen in een crisisomgeving waarmee ze wellicht niet bekend zijn.

Afsluiten van verliesgevende activiteiten
Onze teams verzamelen informatie, stellen de benodigde documenten op (probleemgevallen, informatiememo's, financieel gegevensoverzicht, enz.) en zetten datarooms op. Ze kunnen ook helpen bij het afhandelen van een verkoop- of overdrachtsproces.

De gevolgen van een omvangrijke herstructurering
Of die nu van sociale of van industriële aard is, een herstructureringsproject heeft aanzienlijke invloed op het inkomstenprofiel en de kostenstructuur van een bedrijf. Onze teams helpen u bij het voorbereiden van een businessplan, waarbij volledig rekening wordt gehouden met deze herstructureringsactiviteiten, en ze stellen indien nodig historische pro-forma-informatie op.

Acquisitie van een noodlijdend bedrijf
We kunnen ondersteuning bieden aan eenieder die een noodlijdend bedrijf wil aankopen, door het uitvoeren van due diligence van het beoogde bedrijf en het bieden van advies over de aanrekkelijkste acquisitiescenario's (vooral bij faillissement of rechtsherstel).

Eem multi-diciplinair team

Naar gelang de aard van de situatie kunnen onze gespecialiseerde CRS-teams ook een beroep doen op de ervaringen uit onze andere activiteiten (inclusief transactieondersteuning & advisering, forensische zaken, rechtszaken & arbitrages, taxaties & fairness opinions, economische & businessanalyse) om een nog rijker en uitgebreider scala aan oplossingen voor uw problemen te bieden.