Accuracy

CLIENT SERVICE

OUR SOLUTION FOR LAW FIRMS

Bedrijven / Fusies & Acquisities

In samenwerking met u biedt Accuracy de volgende diensten…

 • Economische, financiële en administratieve due diligence.
 • Het opzetten van financiële bepalingen voor overeenkomsten (earn-out, nettoschulden, prijsaanpassingen, accountgaranties, enz.).
 • Ondersteuning bij bedrijfsoverdracht of -verkoop.
 • Fraudeanalyse (financiële stromen).

Referenties
We hebben een aantal belangrijke bedrijven en investeerders bijgestaan met hun acquisities en bedrijfsverkoop, inclusief: The Carlyle Group tijdens haar buy-side due diligence voor de acquisitie van de Zodiac Marine-activiteiten, Qatari Diar tijdens haar buy-side due diligence voor de acquisitie van Cegelec, PPR tijdens de vendor due diligence voor de bedrijfsverkoop van Yves Saint-Laurent Beauté aan l'Oréal, en Cegedim bij haar overnamebod voor Dentrite, enz.

Kapitaalmarkten

In samenwerking met u biedt Accuracy de volgende diensten…

 • Fairness opinions

Referenties
We hebben fairness opinions aangeboden voor belangrijke groepen zoals SNCF Participations bij hun overnamebod voor Geodis, Hyparlo bij een aanbod voor openbare buy-out/gedwongen squeeze-out, geïnitieerd door Carrefour, en STEF-TFE (beoordeling van de oproepbare warrants), enz.

Belastingen

In samenwerking met u biedt Accuracy de volgende diensten…

 • Een onafhankelijke beoordeling van specifieke activiteitengebieden of dochtermaatschappijen bij een juridische reorganisatie (voor fiscale bescherming).
 • Ondersteuning bij de financiële aspecten bij belastinggeschillen rond de taxatie van aandelen of activiteiten.
 • We werken ook samen met belastingadvocaten bij buy-side due diligence en operationele structureringsactiviteiten.

Referenties
We hebben onafhankelijke beoordelingen en taxaties uitgevoerd tijdens juridische herstructureringsprojecten (zoals de bijdrage van bedrijfsactiviteiten en schuldenverlagingsprojecten) en belastinggeschillen. Een voorbeeld: we taxeerden de activiteiten van Hagemeyer, overgedragen aan Sonepar, naar aanleiding van de acquisitie door Rexel.

Arbitrage

In samenwerking met u biedt Accuracy de volgende diensten…

 • Tussenkomst als getuige-deskundige namens de partijen (verantwoordelijk voor  economische, administratieve en financiële aspecten).
 • Het bieden van advies aan een specifieke partij (in dit geval stellen we geen rapport op, maar bieden we in plaats daarvan analyses die kunnen worden overlegd aan een rechtbank).

Referenties
We behandelden ad-hoc- en internationale arbitragezaken namens grote bedrijven.

Rechtszaken

In samenwerking met u biedt Accuracy de volgende diensten…

 • Tussenkomst als getuige-deskundige namens de partijen (verantwoordelijk voor economische, administratieve en financiële aspecten).
 • Het bieden van advies aan een specifieke partij (in dit geval stellen we geen rapport op, maar bieden we in plaats daarvan analyses die kunnen worden overlegd aan een rechtbank).

Referenties
We hebben ondersteuning geboden bij rechtszaken en geschillenbeslechting aan veel grote bedrijven.

IP, Technologie & Communicatie

In samenwerking met u biedt Accuracy de volgende diensten…

 • We kunnen optreden als getuige-deskundige bij de schending van intellectueel eigendomsrecht (handelsmerken, patenten, enz.).
 • Taxatie van immateriële eigendommen (handelsmerken, patenten, concessies, enz.).

Referenties
We behandelden gevallen van schending van patent/handelsmerk en de taxatie van handelsmerkeigendom namens grote bedrijven.

Reorganisatie, Herstructurering & Insolvabiliteit

In samenwerking met u biedt Accuracy de volgende diensten…

 • Het bieden van advies aan noodlijdende bedrijven, hun aandeelhouders of banken bij de analyse van zowel de huidige financiële situatie als de begrote cashflow. Ons werk omvat alle fases van de problemen van een bedrijf: van het niet kunnen voldoen aan bancaire verplichtingen tot het inzetten van collectieve procedures.

Referenties
We hebben Heuliez ondersteund bij een herstelplan, Proximania tijdens de acquisitie van de firma Insert, Autodistribution bij de herstructurering van zijn schulden en Smoby-Majorette bij de faillissementsafhandeling, enz.

Concurrentie

In samenwerking met u biedt Accuracy de volgende diensten…

 • Economische analyses bij fusies en acquisities (merger clearance).
 • Economische analyses bij geschillen en rechtszaken (antitrustzaken, overheidssubsidies, enz).

Referenties
We hebben een groot beursgenoteerd bedrijf ondersteund bij de presentatie van marktgegevens aan de Europese concurrentieautoriteiten als onderdeel van een acquisitieproject.
We hebben een groot beursgenoteerd luchtvaartbedrijf geholpen bij het maken van modellen voor de verkoop- en cashprognoses.
We hebben een marktanalyse uitgevoerd en cashprognoses beoordeeld voor een industrieel bedrijf.

Onroerend goed

In samenwerking met u biedt Accuracy de volgende diensten…

 • We hebben veel ervaring in de onroerendgoedsector door al onze activiteiten (transactieondersteuning, rechtszaken en arbitrages, taxatie, corporate recovery en economische analyses).

Referenties
We hebben ondersteuning geboden aan PAI Partners bij de buy-side due diligence voor de acquisitie van Kaufmann & Broad.
We hebben de beoordeling van de onafhankelijkheid van Klépierres servicebedrijven behandeld bij de ANR van het bedrijf.
We hebben beoordelingsopdrachten uitgevoerd namens Unibail-Rodamco.

Werk

In samenwerking met u biedt Accuracy de volgende diensten...

 • Wij hebben extensieve financiële en economische kennis om de economische  gevolgen van een reorganisatieplan onafhankelijk te beoordelen.

Referenties
Wij hebben een grote autofabrikant ondersteund bij hun beslissing om een fabriek te sluiten door voor hen op te treden in de rechtbank tijdens het geschil met de ondernemingsraad middels een onafhankelijke beoordeling van de economische onderbouwing en redenen voor de beslissing voor het sluiten van deze fabriek.
In verscheidene andere situaties hebben wij ook onafhankelijke beoordelingen gegeven over de economische onderbouwing van reorganisatieplannen.