Accuracy

CLIENT SERVICE

CASE STUDIES

Ondersteuning bij de verkoop van een dochter van een beursgenoteerde onderneming

Situatie

 • Een onderneming uit de CAC 40 wilde een van haar dochters (met een omzet van meer dan 600 miljoen euro) middels een onderhandse overeenkomst verkopen aan een strategische koper die beter gepositioneerd was om het potentieel van de betreffende dochtermaatschappij volledig te benutten.
 • Gezien het grote belang van vertrouwelijkheid was het onmogelijk om zonder meer toegang te bieden tot de informatie, en de beoogde koper was niet in een positie om zijn eigen due diligence uit te voeren.
 • De verkopende partij richtte een kleinschalig projectteam op om alle vragen van de koper de beantwoorden, waarbij ook pro forma financiële informatie werd verstrekt met betrekking tot de over te nemen dochter.

Onze rol

 • Accuracy werd in de arm genomen om specifieke ondersteunende diensten te verstrekken aan de verkoper.
 • Gezien het grote belang van vertrouwelijkheid behoorde het volgende onder andere tot onze taken:
  • Beoordelen van de verschillende vooronderstellingen en presentatie van de pro forma financiële gegevens met betrekking tot de over te nemen dochter, opgesteld onder verantwoordelijkheid van de verkopende partij;
  • Beoordelen en onderstrepen van de belangrijkste financiële prestatie-indicatoren voor elk onderdeel van de dochter (omzet, EBITDA, winst, benodigde werkkapitaal, netto schuld, etc.);
  • Helpen bij het opstellen van en onderhandelen over de financiële bepalingen in het overnamecontract.
 • Onze bevindingen hebben we vastgelegd in een rapport dat is overhandigd en toegelicht aan de verkoper, om deze te ondersteunen in zijn analyse van de waarde van de betreffende dochteronderneming.

Resultaat

 • De verkoop werd binnen een zeer korte periode gesloten, naar tevredenheid van beide partijen.
 • De transactie en de afronding daarvan zijn geheim gebleven tot de datum van de publieke bekendmaking.

 • Naleving van de vertrouwelijkheid en deadlines door de inzet van een klein, ervaren team.
 • Het vermogen om complexe financiële analyses uit te voeren, ondanks beperkte toegang tot informatie, en de koper te voorzien van deze informatie en een toelichting daarop.
 • Een samenwerking op maat met de verkoper, waardoor optimaal rekening kon worden gehouden met de wensen en behoeften van de partijen.