Accuracy

CLIENT SERVICE

CASE STUDIES

Toewijzing van goodwill – farmaceutische industrie

Situatie

 • Onze cliënt is een beursgenoteerde groep die rapporteert op basis van IFRS.
 • Na een recente overname dient onze cliënt de IFRS3-standaard te implementeren: de goodwill moet worden toegewezen aan de verschillende activa van de overgenomen onderneming.
 • De onderneming heeft een periode van één jaar om de standaard toe te passen en om:
  • De resterende goodwill en het effect op de toekomstige winstgevendheid van de groep bekend te maken
  • De toepasselijkheid van de toewijzingen aan te tonen voor de regelgevende instantie (AMF)

Onze rol

 • Onder supervisie van de financieel directeur hebben we inzicht gekregen in de transactie en konden we de belangrijkste activa vaststellen die ten grondslag aan de overnamewaarde lagen.
 • We herwaardeerden activa die al op de balans stonden en maakten een eerste schatting van bepaalde immateriële activa, zoals:
  • Handelsmerken
  • Octrooien en licenties
  • Databanken
 • Op basis van de IFRS-regels hebben we de verplichtingen van de onderneming beoordeeld, vergeleken met eerdere verplichtingen (pensioenen, risico’s en rechtszaken) maar ook met betrekking tot de bepaling in het koopcontract met betrekking tot een toeslag op de prijs.
 • We hebben de resterende goodwill, die niet toegewezen kan worden krachtens de internationale standaarden, gerationaliseerd, en geholpen bij het opstellen van de financiële bekendmakingen.

Resultaat

 • Het financiële team ontving een uitgebreid analyserapport dat ze konden voorleggen aan de accountants.
 • De toewijzing van de activa en de berekening van de verplichtingen waren duidelijk gegrond en de positieve en negatieve invloeden van de overname op de winst werden voorzien.
 • Een methode voor de regelmatige waardering van de goodwill is omschreven, waarin ook de keuze van kasstroom-genererende eenheden is opgenomen, evenals waardeverlies-indicatoren.

 • Volledige onafhankelijkheid.
 • Een pragmatische en open benadering van de standaarden, zonder de economische en sectorspecifieke realiteit uit het oog te verliezen.
 • Aan het team leverden ook specialisten op het gebied van transacties en waardering een bijdrage.