Accuracy

CLIENT SERVICE

CASE STUDIES

Onafhankelijke waardering bij een transactie

Situatie

  • Een houdstermaatschappij en een financiële instelling houden gezamenlijk een international groep
  • De houdstermaatschappij heeft een optie om het aandelenbelang te kopen dat wordt gehouden door de financiële instelling en besluit tot de uitoefening van deze optie
  • De overeenkomst stelt dat in het geval zich een meningsverschil voordoet, de prijs van de koopoptie moet worden bepaald door een onafhankelijke expert

Onze rol

  • Nadat het niet gelukt is om tot overeenstemming te komen over de prijs, besluiten beide partijen om Accuracy aan te stellen als onafhankelijke expert
  • De verhoudingen tussen beide partijen zijn erg gespannen. De waardering uitgevoerd door Accuracy wordt volgens strenge richtlijnen uitgevoerd met meetings met beide partijen en hun adviseurs, en overlegging van alle gebruikte documentatie en duidelijke communicatie daaromtrent

Resultaat

  • Het rapport opgesteld door Accuracy wordt geaccepteerd door beide partijen en geldt als een richtlijn voor het vaststellen van de koopprijs

  • Onze ervaring bij onafhankelijke waarderingen en onze verplichtingen als expert
  • Onze ervaringen bij conflicten tussen aandeelhouders
  • Onze erkende expertise bij financiële waarderingen en de legitimiteit van onze bevindingen