Accuracy

CLIENT SERVICE » CASE STUDIES

CASE STUDIES

Fusie – televisieomroepen

Situatie

 • Twee grote televisieomroepen hebben een joint venture opgericht voor betaaltelevisie.
 • Deze joint venture gaat fuseren met de grootste betaaltelevisie-onderneming in de markt, die eigendom is van een derde partij. De waardebepaling van de beide ondernemingen is onder andere gebaseerd op een complexe definitie van de financiële vorderingen (waaronder begrepen bepaalde voorwaardelijke verplichtingen en posten buiten de balanstelling).
 • Beide ondernemingen hebben financieel advies nodig om de financiële vorderingen van hun gezamenlijke joint venture te becijferen (overeenkomstig de definitie) en de financiële vorderingen van de andere partij te analyseren.
 • Dit alles moet worden berekend in de context van een zeer specifieke sector.

Onze rol

 • We hebben databases aangemaakt van de crediteuren, langlopende verplichtingen, outputdeals, gegarandeerde minima, etc. voor de benodigde aanpassingen vereist om te voldoen aan de complexe definiëring van de financiële vorderingen.
 • Analys van de specifieke kenmerken van een aantal transacties en commerciële afspraken om te beoordelen of deze al dan niet moesten worden opgenomen in de financiële vorderingen.
 • Aanleggen van dossiers ter ondersteuning van de financiële vorderingen en de onderzoeken uitgevoerd door de andere partij.
 • Onderzoek en analyse van de financiële vorderingen opgesteld door de andere partij.

Resultaat

 • Geen grote aanpassing voorgesteld door de andere partij ten aanzien van de voorgelegde financiële vorderingen.
 • Opstellen van een schema en een uitgebreid rapport met ondersteunende documenten die onze cliënt in staat stelden pragmatisch te handelen en het voortouw te nemen in de onderhandelingen over de vastgestelde aanpassingen ten aanzien van de voorgelegde financiële vorderingen.

 • Bewezen ervaring in de sector dankzij onze adviserende rol bij verschillende eerdere opdrachten.
 • Gedetailleerde ondersteunende documenten en voorstelling van de financiële vorderingen met directe afstemming met de overeenkomst om verdere discussies te voorkomen.
 • In staat om vereiste aanpassingen in de financiële vorderingen voorgesteld door de andere partij vast te stellen samen met eenvoudige en pragmatische tools die tijdens de onderhandelingen kunnen worden gebruikt.
 • Dagelijkse ondersteuning bij de onderhandelingen om de contractuele en boekhoudkundige rationale van de voorgestelde aanpassingen te onderbouwen.