Accuracy

CLIENT SERVICE » CASE STUDIES

CASE STUDIES

Verkoop van een verliesgevende dochtermaatschappij - communicatietechnolgie

Situatie

 • Onze cliënt is een grote beursgenoteerde groep die overweegt een kleine verliesgevende dochtermaatschappij te verkopen die deels in handen van het management is.
 • De dochter ontwikkelt een nieuwe en veelbelovende technologie. Deze technologie genereert op dit moment nog geen inkomsten.
 • Het management van de onderneming beschikt over het grootste deel van de technische knowhow.
 • Nu besloten is over te gaan tot verkoop wil de groep de verkoop snel afronden om de verliezen te beperken.
 • Er is geen bank bereid de groep te ondersteunen bij een dergelijke transactie.

Onze rol

 • Accuracy is aangesteld om toezicht te houden op het verkoopproces.
 • We voerden een gedetailleerde analyse uit van de sterke en zwakke punten van de onderneming (management, doelmarkt, financiële gegevens, etc.) en schetsten verschillende verkoopscenario’s.
 • We stelden de verkoopinformatie samen (managementpresentatie, analyse van de potentiële valkuilen, etc.).
 • Het was onze keus prioriteit te geven aan een eenvoudig, helder en beknopt proces (met vrij toegankelijke gegevens).
 • Wij begeleidden het proces
  • Contacten met potentiële kopers,
  • Follow-up van het proces: NDA, intentieverklaringen, managementpresentatie, niet-bindende offertes, bindende offertes
 • We ondersteunden het management in alle gesprekken met de potentiële kopers.
 • Wij ondersteunden onze cliënt bij de onderhandeling over de voorwaarden van de overeenkomst (earnout, behandeling van de converteerbare obligaties, terugbetaling van interne transacties, voorwaarden en beperkingen van de SLA, etc.).

Resultaat

 • De transactie werd binnen drie maanden gesloten.
 • Het doel van de groep om oplopende verliezen te voorkomen is bereikt.

 • Onze pragmatische benadering bij het voorstellen van een proces afgestemd op de specificiteiten van de transactie (kleine en verliesgevende onderneming, uitsluitend waarde in de technologie, bedrijfsmodel nog niet bewezen).
 • Ons vermogen om een deskundig team samen te stellen dat nauw samenwerkt met de klant en beschikbaar is om gesprekken met potentiële kopers te leiden.
 • Onze toewijding om deze - ondanks de beperkte omvang - belangrijke deal voor onze klant tot een goed einde te brengen.
 • Onze tariefstructuur is afgestemd op de specificiteiten van de transactie.