Accuracy

CLIENT SERVICE » CASE STUDIES

CASE STUDIES

Getuige-deskundige – geschil na overname - bouwonderneming

Situatie

 • Een grote internationale bouwonderneming is overgenomen door een investeringsmaatschappij.
 • De verkrijgende partij beweert dat de verkopende partij zich niet houdt aan de verklaringen en garanties afgegeven door de verkoper.
 • De koper is een geschillenprocedure gestart om schadeloosstelling te eisen.
 • De koper brengt meer dan 20 betwiste posten naar voren en eist een schadevergoeding van circa 100 miljoen euro.

Onze rol

 • Accuracy is aangesteld als getuige-deskundige door de verkoper.
 • We hebben twee deskundigenrapporten opgesteld inzake het merendeel van de betwiste posten, bezien vanuit economisch, financieel en boekhoudkundig perspectief.
 • We hebben verklaringen afgelegd voor de arbitragecommissie en vragen van de tegenpartij beantwoord in een kruisverhoor.

Resultaat

 • De commissie wees het merendeel van de eisen van de koper af.

 • Onze ruime ervaring met fusies en overnames, zowel door ondernemingen als investeringsmaatschappijen.
 • Onze expertise als het gaat om complexe boekhoudkundige kwesties en hun relatie tot waardebepaling.
 • Ons vermogen om met een economische en financiële blik te kijken naar de overeenkomst in aanvulling op het rechtsoordeel.
 • Ons vermogen om zeer technische onderwerpen inzichtelijk te maken voor niet-financiële experts.