Accuracy

CLIENT SERVICE » CASE STUDIES

CASE STUDIES

Steun voor een onderneming in moeilijkheden - automobielsector

Situatie

 • Een autofabrikant met een omzet van 300 miljoen euro was in de financiële problemen geraakt.
 • De fabrikant moest zijn financiële middelen herstructureren (door vergroting van het eigen vermogen om nieuwe financiering aan te trekken en belangrijke contracten voor te financieren).

Onze rol

 • We stelden kortetermijnverwachtingen op voor de operationele en kasstromen om dreigende kasstroomproblemen te signaleren.
 • Samen met het management ontwikkelden we een businessplanmodel waarmee de onderneming verschillende scenario’s kon simuleren.
 • We stelden verschillende herstructureringsscenario's voor aan de groep, waarin ook de financiële gevolgen waren meegenomen.
 • We coördineerden vraag- en antwoordsessies met mogelijke partners.
 • We hielpen het management bij de onderhandeling met de betreffende partner en berekenden de financieringsbehoefte.
 • We hebben een businessplan voor de komende 10 jaar opgesteld met de onderhandelde aflossingsverplichtingen.

Resultaat

 • Dankzij al dit werk werd een nieuwe partner gevonden.

 • De expertise van een team met uiteenlopende specialistische vaardigheden om aan de verwachtingen van de verschillende belanghebbenden te beantwoorden.
 • Het vermogen om financiële informatie te analyseren en in een model te gieten.
 • Diepgaande kennis van de verschillende herstructureringsmethodes.
 • Heldere en feitelijke presentatie van financiële gegevens voor de verschillende investeerders en hun adviseurs.