Accuracy

CLIENT SERVICE

CASE STUDIES

Due diligence voor de overname van een internationale groep

Situatie

 • Een internationale fabrikant met een omzet van enkele miljarden euro’s en activiteiten in tientallen verschillende landen werd te koop gezet door zijn aandeelhouder.
 • De verkopende partij kwam met een biedingsproces met verschillende rondes, waarbij potentiële kopers achtereenvolgens verschillende geselecteerde informatie ontvingen (informatie memorandum, vendor due diligence, e‑room, vraag- en antwoordsessies met het management, etc.).
 • Gezien de grote financiële en industriële belangen die op het spel stonden, koos onze cliënt ervoor de krachten te bundelen met een andere fabrikant en een gezamenlijk bod neer te leggen. Dit acquisitietraject besloeg verschillende informatie- en reactierondes in een zeer concurrerende omgeving, korte reactietijden waren cruciaal.

Onze rol

 • Vanwege de aard van de transactie en onze ruime ervaring kreeg Accuracy een brede rol toebedeeld:
  • Financiële due diligence met als doel de historische en verwachte toekomstige financiële resultaten van de overnamekandidaat te analyseren;
  • Coördinerende rol met betrekking tot de waardebepaling en het opstellen van het bod;
  • Specifieke analyse van bepaalde posten (bijv. pensioenverplichtingen) en bepaalde activiteiten van de overnamekandidaat;
  • Contact onderhouden met de industriële partner en diens adviseurs om de benodigde samenwerkingsovereenkomsten vorm te geven teneinde de relatie tussen de beide verkrijgende partijen te regelen.
 • Het werk werd uitgevoerd in twee afzonderlijke fases: in eerste instantie het voorleggen van een informeel voorstel, in tweede instantie gevolgd door een definitief voorstel.

Resultaat

 • Voorleggen van een definitief voorstel binnen de termijn gesteld door onze cliënt en zijn partner, waarmee zij de succesvolle bieder waren en de transactie gesloten kon worden.

 • De snelle inzet van een ervaren team dat gewend is op dit niveau te opereren, waardoor eerst de belangrijkste financiële factoren konden worden vastgesteld en vervolgens de eerste analyses konden worden afgestemd en bevestigd.
 • Vanaf het eerste begin contacten onderhouden met teams van de cliënt en andere adviseurs, om verschillende belangrijke projecten van begin tot eind in goede banen te leiden.