Accuracy

CLIENT SERVICE » CASE STUDIES

CASE STUDIES

Portefeuillewaardering

Situatie

 • Onze cliënt is een staatsbedrijf met meer dan 50 belangen met een totale waarde van ruim 15 miljard euro.
 • Onze cliënt staat voor de volgende vraagstukken:
  • Schatten van de totale waarde van de portefeuille en het resultaat over de afgelopen twaalf maanden.
  • Vaststellen van mogelijke afschrijvingen die moeten worden opgenomen voor bepaalde investeringen.
  • Vaststellen van knelpunten met betrekking tot bedrijfskritische situaties.
  • Presenteren van de bevindingen aan het Audit Committee

Onze rol

Onze rol was vierledig:

 • Stap 1: in een handboek vastleggen van de waarderingsmethodes
  • Gebruikte methodes
  • Berekening rekenrente
  • Selectie en analyse
 • Stap 2: ontwerp synthetische output
  • Voor intern gebruik door de financiële afdeling
  • Voor rapportage aan het Audit Committee
 • Stap 3: waardering van de investeringen in de context van de jaarafsluiting
  • Gegevens verzamelen van de beleggingsmanagers en de ondernemingen
  • Het businessplan van de ondernemingen kritisch tegen het licht houden
  • Verzamelen van de ondersteunende informatie en het audittraject voor de externe accountants vaststellen
 • Stap 4: oplossingen implementeren voor interne kwartaalrapportages

Resultaat

 • Waardering van de portefeuille
 • Synthetische rapporten over alle beleggingen met aandachtspunten

 • Vermogen om snel een team van 10 waarderingsdeskundigen te mobiliseren, die nauw samenwerken met alle betrokken partijen
 • Expertise in waarderingsvraagstukken en overdracht van kennis over waarderingstechnieken
 • Ervaring met communicatie met Audit Committees